Skyddar känslig övervakningsutrustning.
Copyright
Legal Notice