Framsida > Kapslingar > Teknisk information > Nema/UL skyddsklasser
FIBOX Make Difficult Easy

NEMA SKYDDSKLASSIFICERINGAR

NEMA (National Electrical Manufacturers' Association) är en samarbetsorganisation för den amerikanska elindustrin. Organisationen strävar aktivt till att ta fram produktstandarder för elektrisk apparatur.

NEMAs kvalitetskrav och testmetoder utnyttjas av Underwriters' Laboratories som guide vid tester och vid klassificering av elektriska kapslingar.

Ungefärlig IP-motsvarighet inom parentes

 NEMA 
 1:

 Huvudsakligen avsedd för användning inomhus, skyddad mot beröring av den kapslade
 utrustningen samt motstår begränsat nedfall av smuts. (IP30)

 2:

 För användning inomhus, skyddad mot vattenstänk och smuts i mindre mängder. (IP31)

 3:

 Avsedd för utomhusbruk och är skyddad mot vinddrivet damm, regn och snöslask:
 skadas inte av isbildning på kapslingen. (IP64

 3R:

 För användning utomhus, skyddad mot fallande regn och snöslask: skadas inte av
 isbildning på kapslingen. (IP32)

 3S:

 Avsedd för utomhusbruk, skyddad mot vinddrivet damm, regn och snöslask:
 yttre mekanismer fungerar under islast.

 4:

 För användning inom- och utomhus och är skyddad mot vattenstänk, vinddrivet damm, och
 regn, samt vatten riktat med vattenslang: skadas inte av isbildning på kapslingen. (IP66)

 4X:

 För användning inom- och utomhus och är skyddad mot vattenstänk, vinddrivet damm,
 regn, samt vatten riktat med vattenslang: skadas inte av isbildning på kapslingen,
 korrosionsbeständig. (IP66)

 6:

 För användning inom- och utomhus, skyddad mot vattenintrång tillfälligt nedsänkt till
 begränsat djup: skadas inte av isbildning på kapslingen, korrosionsbeständig.

 6P:

 För användning inom- och utomhus, skyddad mot vattenintrång nedsänkt till begränsat djup
 under längre tid.

 11:

 För användning inomhus nedsänkt i olja för att ge skydd mot korrosion och mot frätande
 vätskor och gaser.

 12,12K:

 För användning inomhus, skyddad mot nedfallande smuts och droppar av icke-korroderande
 vätskor. (IP65)

 13:  För användning inomhus, skyddad mot damm och vattenstänk, olja och icke-korroderande
 kylvätskor. (IP65)
Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy