Framsida > Kapslingar > Teknisk information > IP och IK klassificeringar
FIBOX Make Difficult Easy
Kapslingarnas skyddsklass anges i form av IP-klassifiering, en tvåsiffrig kod som framgår längre ner på denna sida. Fibox har testat kapslingarna enligt IEC 529 eller senare tillkomna EN 60529 4:1992. Den senare nämnda förutsätter att den andra siffran testats från klass 6 uppåt skilt för varje klassnivå och dubbelkoden IP 66 / IP 67 anger således att testet i fråga har utförts för bägge nivåerna.

Den nya europeiska standarden för tomma kapslingar, EN 50298:98 inkluderar också IK-stöttest. Testen beskrivs i EN 50102, och har testats enligt EN 50298:98.

 FÖRSTA SIFFRAN
 Skydd vid beröring

 ANDRA SIFFRAN
 Vätsketäthet

 TREDJE SIFFRAN
 Hållfasthet vid mekanisk
 
påverkan


  IP


 TEST


  IP


 TEST


  IK


 TEST

    0    

ip_0

 Inget skydd

  0 

ip_0

 Inget skydd

  00

ip_0

 No
 protection

   1ip_1_1

 Skyddad mot
 solida föremål
 över 50 mm,
 t ex beröring
 med hand i
 misstag.

  1ip_1_2

 Skyddad mot
 vertikalt fallande
 vattendroppar.

  01-05ik_01-05


 impact
 < 1 joule

   2ip_2_1

 Skyddad mot
 solida föremål
 över 12 mm,
 t ex fingrar.

  2ip_2_2

 Skyddad mot 
 vattenstrålar som
 avviker upp till 15
 från vertikalt.

  06ik_06 impact 
 1 joule

   3ip_3_1

 Skyddad mot
 solida föremål
 över 2,5 mm
 (verktyg, tunna 
 ledningar).

  3ip_3_2

 Skyddad mot
 vattenstrålar som
 avviker upp till 
 60° från vertikalt.

  07ik_07


 impact 
 2 joule

   4ip_4_1

 Skyddad mot
 solida föremål
 över 1 mm
 (verktyg, tunna
 ledningar).

  4ip_4_2

 Skyddad mot
 vattenstrålar från
 alla håll -
 begränsat
 intrång tillåtet.

  08ik_08


 impact 
 5  joule

   5ip_5_1

 Skyddad mot
 damm -
 begränsat 
 intrång tillåtet
 (ofarlig
 beläggning).

  5ip_5_2

 Skyddad mot
 lågtrycksvatten
 strålar från alla
 riktningar -
 begränsat
 intrång tillåtet.

  09ik_09


 impact 
 10 joule

   6ip_6_1

 Fullständigt 
 skyddad mot
 damm.

  6ip_6_2

 Skyddad mot
 kraftiga vatten-
 strålar, för bruk
 på t ex fartygs-
 däck - begränsat
 intrång tillåtet.

  10ik_10


 impact
 20  joule

 

 

  7
ip_7

 Skyddad vid
 nädsänkning i
 vatten mellan
 15 cm och 1 m.

 

 

 

 

  8
ip_8

 Skyddad vid
 nedsänkning i
 vatten under
 längre tid under
 tryck.

 

 

 

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy