Framsida > Kapslingar > Material > Kapslingsmaterial
FIBOX Make Difficult Easy
Storleken är vanligtvis det första och viktigaste kriteriet vid val av rätt kapsling för ett visst ändamål. Kapslingens utförande och egenskaper, bl a. materialets egenskaper, är vanligtvis det som därefter beaktas. Av följande lista på fördelar och nackdelar framgår de grundläggande skillnaderna mellan olika FIBOX kapslingsmaterial.

MATERIALJÄMFÖRELSE

Följande tabell ger en allmän överblick över de olika materialens egenskaper. Kontakta gärna din FIBOX representant för närmare information över hur materialen uppför sig i olika specifika miljöer.

**** = Utmärkt

*       = Dålig


1)       Polyester pulvermålad AlSi gjuten aluminium
2)       Glasfiberförstärkt

PC ABS GRP AL1) PA62) NORYL PS
För utomhusbruk **** *** ***** **** **** * *
För inomhusbruk ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Prisfördel *** ***** * * ** *** *****
Lätt vikt ***** ***** *** * ***** ***** *****
Hög styvhet *** * **** ***** *** *** *
Slaghållfasthet ***** *** **** **** *** *** *
KEMISK BESTÄNDIGHET
Saltvattenomgivning ***** ** ***** ****1) *****   ***** **
Neutrala salter ***** ***** ****1) **** ***** ****
Syror, låg koncentration ***** **** ***** ** **** **** ****
Syror, hög koncentration *** * *** * * **** *
Alkalier, låg koncentration *** ***** **** * ** **** *****
Alkalier, hög koncentration * **** **** * * *** ****
Bensin *** * ***** ***** **** * *
Hydraulolja ***** ***** ***** ***** ***** *****
Alkohol **** *** **** ***** **** ***
Lösningsmedel * * ***** ***** *
Kylarvätska *** ***** ***** *** *****

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föravisering.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy