Framsida > Kapslingar > Material > Tätningsmaterial
FIBOX Make Difficult Easy


KAPSLINGARNAS PACKNINGAR

Packningen spelar en viktig roll med tanke på kapslingens skyddande funktion. Packningens tätningsförmåga och hållbarhet i bruk beror i sista hand på den använda packningen. Viktigast av packningens allmänna egenskaper är graden sluthoppressning och hur väl packningen sitter. Det bästa materialet för universalpackningar är polyuretan, som har en exceptionellt låg sluthoppressningsgrad och som alltid tillförlitligt ligger på plats tack vare den exakta gjutningsmetoden. EPDM tål åter som material bäst de vanligaste i industrin använda kemikalierna. Olika tätningsmaterials kemiska beständighet varierar dock högeligen beroende på vilken förening det rör sig om och varje kemisk förenings inverkan på olika tätningsmaterial bör därför helst först kontrolleras.

Det viktigaste är att jämföra elasticitetsegenskaperna hos de olika tätningsmaterialen och undersöka hur de bibe-håller sina egenskaper i olika förhållanden såsom i kyla, hetta och i kontakt med olika slag av kemiska föreningar. Beträffande beständigheten mot kemiska ämnen är det skäl att säkerställa att såväl kapslings- som tätnings-materialet är tillräckligt härdiga mot samma föreningar.

Kapslingens IP-skyddsklass beror i första hand på den använda packningens egenskaper, men också på hur väl packningen sitter. Förutom packningens profil inverkar också konstruktionen och tillverkningsnoggrannheten hos kontaktytorna mellan kapslingens underdel och lock på kapslingens täthet. Om nivån på kapslingens konstruktion och tillverkningsnoggrannhet således inte är tillräckligt hög, blir skyddsklassen även med en god packning lätt låg. Samtliga FIBOX kapslingar har till all lycka planerats och tillverkats med omsorg och vi kan här därför mera ingående koncentrera oss på tätningsmaterialens egenskaper.

I FIBOX kapslingarna används packningar tillverkade av materialen PUR, EPDM, neopren och silikon. Vi skall här närmare gå in på de enskilda materialens särdrag. Då man talar om materialens kemiska beständighet är det skäl att hålla i minnet, att uppgifterna i texten som följer endast är riktgivande och normativa. Motståndskraften mot kemiska föreningar borde kontrolleras skilt för varje förening. I slutet av artikeln finns tabeller över materi-alens fysikaliska och kemiska egenskaper. För ytter-ligare information kontakta Fibox, vi står gärna till tjänst.

Egenskap

Enhet

TPE

PUR

EPDM

Neopren

Silikon

Temperatur område

°C

-40 - +120

-50 - +130

-50 - +120 

-40 - +100

 -60 - +170 

Tensile strength

Mpa

5

0,4

13,0

8,0 9,4

Förlängning vid bristning

% 700 110 300 250 540

Hårdhet

Shore A

30

12 65 66 52

Densitet

g/cm3

1,13

0,33

1,12

1,6

1,15

Komprimering

%

17

5 20 35 14

Tabell 2 Tätningsmaterial: jämförelse mellan kemiska egenskaper

Chemical Performance

TPE PUR EPDM Neoprene Silicon
Neutrala salter **** **** **** **** ****
Syror, låg koncentration **** *** **** *** ***
Syror, hög koncentration *** * *** * *
Alkalier, låg koncentration **** *** **** **** ***
Alkalier, hög koncentration *** * **** *** *
Bensin

*

*

*

***

*

Hydraulolja

*

****

*

***

*

Alcohols

**

***

****

****

****

Kylvätskor *** *** **** *** ****
Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy