FIBOX Make Difficult Easy

 

FAMS_1.jpg

 

De flesta kapslingslösningar som använder tillbehör fordrar olika tillbehör för att den ursprungliga specifikationen för kapslingen skall kunna uppfyllas. Fibox tillhandahåller monteringstjänster för alla våra kapslingar och tillbehör, vilket möjliggör ett enkelt tillvägagångssätt för att ta kapslingen i användning. Det här kan betyda kabelgenomföringar i somliga tillämpningar och en dörr på gångjärn eller en frontplatta på någon annan tillämpning. Fibox tillbehörsprogram inbegriper ett stort antal produkter från kabelgenomföringar och flänsar till inspektionsfönster och montageplattor.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy