Framsida > Om Fibox > Kvalitet > Kapslingarna
FIBOX Make Difficult Easy

 


Vår verksamhet i produktfabrikerna i, Finland och i Incheon, Korea är godkänd enligt  ISO 9001:2000 kvalitetsstyrnings-system. Vår nya produktfabrik i Vlotho, Tyskland har kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001:2000. 

Hela vår verksamhet från produktdesign och utveckling till produktion och produktförsändelser är dokumenterade för att försäkra en hög nivå på utförandet.


modig production

 

 

 

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy