Framsida > Om Fibox > Kvalitet > Kontrollenheterna
FIBOX Make Difficult Easy

I vår fabrik för kontrollenhets produktion i Kiuruvesi i Finland är alla elektroniskt kopplingsbara produkter testade och rappor-terade enligt kraven för EN 60439 standarden (låg spännings brytar- och kontrollutrustnings montage) och auditerat av SGS Fimko.

Produkternas specifika tester kan också användas för att prova programfunktionalitet före godgännandet. Våra produkt/typ och serienummer system försäkrar spårbarheten, vilket möjliggör noggran reservdelstjänst och definition av ansvarsfrågor vid störningar. Kvalitetsförsäkringen tillför  processen  förbättringar och stödfunktion.


Production

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy