Framsida > Om Fibox > Kvalitet > Kontrakttillverkning
FIBOX Make Difficult Easy

 

Kontrakttillverkningen är godkänd i enlighet med ISO 9001:2000, ISO 14001 och QS 9000.

Kvaliteten är inbyggd i hela leveranskedjan baserad på kvalitetsmålen som satts under introduktionsfasen, NPI (New Product Introduction phase). Man enas med kunden om vilka kvalitetsredskap som skall användas i projektet under avtalsperioden (till exempel FMEA, Cpk-analys och SPC).

Projektledare med ansvar för kundförnöjsamhet utses för varje projekt. Kundförnöjsamhetsn mäts regelbundet. Ett grundläggande element är att ge kundens tillvägagångssätt starkt stöd och snabb respons.


  fcm products 1

Kvalitetssäkringensutrustningen inkluderar 3D-koordinat och optiska mätinstrument samt pull-out test utrustning.

Kvalitetsorganisationen leder kvalitetsförbättringsprocessen med hjälp av six sigma.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy