orderse@fibox.com


FIBOX Katalog : ALLMÄNNA TILLBEHÖR : INSPEKTIONSLUCKOR

Order benämning
EL-nummer
Product number
EAN
Length x Width x Height
Name 1 • Name 2
Polykarbonat (PC), IP 54
60 x 77
Lucka för 2 moduler • Klar lucka
96 x 77
Lucka för 4 moduler • Klar lucka
130 x 77
Lucka för 6 moduler • Klar lucka
162 x 77
Lucka för 8 moduler • Klar lucka
199 x 77
Lucka för 10 moduler • Klar lucka
Polykarbonat (PC), IP 65
248 x 128
Lucka för 12 moduler • Hög lucka, rökfärgad transparent
257 x 108
Lucka för 13 moduler • Klar lucka
248 x 218
Lucka för 24 moduler • Hög lucka, rökfärgad transparent
331 x 277
Lucka för 26 moduler • Rökfärgad transparent
377 x 331
Lucka för 36 moduler • Rökfärgad transparent
Beröringsskydd till L 12 II och L 24 II
Beröringsskydd för 12 moduler
Beröringsskydd för 2x12 moduler
Inspection protection window
342 x 295 x 88
452 x 400 x 88

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy