orderse@fibox.com


FIBOX Katalog : ALLMÄNNA TILLBEHÖR : VENTILATIONSDON

Order benämning
EL-nummer
Product number
EAN
Length x Width x Height
Name 1 • Name 2
70 x 50 x 20
Ventilationsdon IP 44
Skydd för ventilation
Fläkthållare
Tryckutjämnare IP 68
Ventilationsdon IP 33
Dräneringsplugg IP 34

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy